Home> Archive> 2023> Volume 13 Number 4 (Aug. 2023)
Volume 13 Number 4 (Aug. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
1147
Fen-Fen Huang and Yi-Horng Lai
212
1148
Minmin Tang
216
1149
Siquan Lin
221
1150
Lingfei Cao
230
1151
Yi Guo
237
1152
Yingying Li
241
1153
Xinzhu Chen
246
1154
Liu Liyun
251
1155
Manami Yasuda, Fumiki Amagai, Takako Kobayashi, and Otorirei Sato
255
1156
Jiaru Tang
260
1157
Yuxin Shen and Zhiwei Wu
268
1158
Duan Zezhong
273
1159
Yanan Zhang
278
1160
Xiao Yue and Yee Choy Leong
286

Copyright © 2008-2024. International Journal of Social Science and Humanity. All rights reserved.

E-mail: ijssh.editorial.office@gmail.com